CARFIA

Nu cred. Cred că putem construi, pas cu pas, o cultură academică integră în universitățile noastre. Am înființat CARFIA – Centrul de Acțiune, Resurse, Formare pentru Integritate Academică al Universității din București – pentru a deschide un șantier al moralității în universitatea românească.

 

CARFIA  susține și difuzează în comunitatea academică și în sfera publică, în mediul online și off-line, valorile de bază ale Integrității academice: Cinste, Corectitudine, Respect, Încredere, Responsabilitate. Ar mai fi una: Curajul de a le susține și instala în mediul academic.

Pentru a realiza acestea, desfășurăm activități de:

  • Cercetare (pentru a cunoaște realitatea Integrității în universitățile noastre), tradusă în expertize, rapoarte etc.;
  • Consultanță (pentru conducerile universităților și Comisiile lor de etică);
  • Realizare a unor programe pentru consolidarea culturii etice;
  • Integritate, în colaborare cu alte structuri cu competențe relevante în domeniul academic, guvernamental și din sfera societății civile.

Urmărim și realizarea unor instrumente practice, de la videoclipuri la tipărituri, de la publicații la produse digitale.

 

Noutatea care ne apropie de normalitatea Occidentului

CARFIA este un vehicul al unei inițiative unice la noi, dar și în partea aceasta de lume. În Vest, preocupările sunt, desigur, mult mai avansate. Fenomenul corupției, spectrul vulnerabilităților în mediul academic nu au frontiere.

Dacă ne interesează ca diplomele universitare să aibă credibilitate, atunci va trebui să revizuim o gamă largă de proceduri, de coduri, de elemente de legislație academică. O universitate care nu stă solid pe fundamente etice, de integritate, e una slabă, cu valoare scăzută, cu influență nulă în modelarea caracterelor.

Birocrația universitară, fondurile reduse pentru genul acesta de activități frânează considerabil inițiative precum CARFIA. Nu pentru că Universitatea din București nu ar fi un suporter al ideii. Dimpotrivă, universitatea noastră e un lider în acest domeniu. A susținut cu curaj activitatea Comisiei de etică (pe care am condus-o între 2012-2016), dar și înființarea CARFIA.

Noi avem nevoie de sprijin pentru a face efective aceste obiective. Dacă veți susține, prin sponsorizări, CARFIA, veți susține, de fapt, prima mare inițiativă din mediul academic românesc dedicată instalării culturii integrității în acest mediu de cunoaștere. Cu un impact major în sfera publică. Pentru studenții noștri și, în general, pentru societatea românească.

Dacă nu vom consolida etica acestui mediu, universitatea, credința în valorile morale simple, cele care dau consistență profesionalismului, vom încuraja, prin absență, un abandon periculos. Copiii noștri, studenții noștri, corpul didactic și administrativ onest pot fi încurajați să creadă că valorile morale sunt vii și fondatoare.

 

Extras din Statutul CARFIA

Prevederile de mai jos pot fi extinse la nivelul universităților românești. CARFIA devine, astfel, un model ce poate fi replicat.

„ Art. 6 – Centrul și membrii săi susțin și difuzează în comunitatea academică și în sfera publică, în mediul online și off-line, valorile de bază ale Integrității academice: Cinste, Corectitudine, Respect, Încredere, Responsabilitate.

Art. 7 – Centrul are ca obiective:

Realizarea unor produse utile în comunitatea academică a UB și în afara ei (print și digital);

Cercetarea, documentarea privind frauda, plagiatul, integritatea academică;

Participarea la activități ale unor operatori academici similari și în proiecte relevante pe plan național/internațional;

Acordarea de consultanță, cu prioritate în domeniul integrității academice, conducerii Universității, Comisiei de etică și Comisiei de etică a Cercetării ale Universității, precum și departamentelor și facultăților din Universitate;

Colaborarea cu editura Universității și alte structuri ale Universității relevante pentru obiectivele sale;

Lansarea de programe pentru consolidarea culturii etice, de integritate, în colaborare cu alte structuri cu competențe relevante în domeniul academic, guvernamental și din sfera societății civile.

Art. 8 – Activitățile Centrului cuprind:

Ateliere la nivelul facultăților, al Universității (studenți și cadre didactice, personal administrativ), al liceelor de unde provin candidații la admiterea în Universitate;

Organizarea de școli de vară pentru formarea experților – cadre didactice, în vederea acreditării lor drept consilieri de integritate;

Realizarea cadrului prin care Centrul, împreună cu parteneri naționali și internaționali, formează consilierii de integritate ai comunității academice a Universității și stabilește competențele și atribuțiile acestora;

Realizarea de traduceri din literatura de specialitate și a unor lucrări originale (serie editorială 2 – 4 titluri/an,  traduceri, lucrări originale publicate de Editura Universității);

Organizarea de/participarea la reuniuni de profil național și internațional;

Realizarea de instrumente pentru practica eticii academice (module de scriere academică la nivelul departamentelor, facultăților, instrumente electronice etc.);

Stabilizarea unor grupuri de lucru ale Centrului care, împreună cu structurile competente ale Universității, să susțină, pe termen mediu și lung, unele dintre obiectivele/activitățile recurente ale Centrului;”

 

Prof. Marian Popescu

Coordonator CARFIA/Universitatea din București

www.carfia.unibuc.ro

integritate@g.unibuc.ro

0788 521 668

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Tu ce părere ai?
Lasă un comentariu!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *